Thai trứng

I Phân loại bệnh nguyên bào nuôi theo FIGO 2002

1 Thai trứng ( hydatiform moles) : gồm thai trứng toàn phần  (complete mole) và  thai trứng bán phần (partial mole)

2 Bệnh nguyên bào nuôi tiến triển ( Gestational Trophoblastic Disease – GTD) gồm

Bệnh nguyên bào nuôi tồn tại.

Thai trứng xâm lấn ( invasive mole )

U nguyên bào nuôi nới nhau bám (Placental Site Trophoblastic Tumour – PSTT)

Ung thư nguyên bào nuôi (choriocarcinoma)

II Thai trứng

1 Sinh bệnh học thai trứng

Thai trứng là kết quả của một thụ tinh bất thường. Bất thường luôn có nguồn gốc tinh trùng (paternal).
– Trong thai trứng toàn phần, cấu trúc bộ nhiễm sắc thể là 46 XX. Một trứng không nhân thụ tinh với một Tinh trùng.Trên mô học toàn bộ các gai nhau đều thoái hóa thành các bọc trứng

– Trong thai trứng bán phần, cấu trúc bộ nhiễm sắc thể là 69 hoc 92 nhim sc th, do 2 tinh trùng thụ tinh với một trứng có nhân. Trên mô học bên cạnh những bọc trứng còn có các mô nhau thai bình thường hoặc có cả phôi, thai nhi (thường chết, teo đét).

2 Triệu chứng lâm sàng

Toàn phần Bán phần
Nghén Thường nghén nhiều hơn thai kỳ bình thường , lưu ý triệu chứng nghén là do có βhCG máu , nhưng nghén nhiều hay ít không liên quan đến lượng βhCG máu nhiều hay ít. Nghén thường không nhiều
Ra huyết âm đạo
Tử cung to hơn tuổi thai
Cường giáp
Tiền sản giật

3 Triệu chứng Cận lâm sàng

 

 

 

 

 

Câu hỏi

Ở thai trứng tồn tại đồng thời với thai trong tử cung sống  Nếu bệnh nhân muốn giữ thai, và không có bằng chứng của di căn, thì có thể theo dõi đến khi sanh, với điều kiện khẳng định nhiễm sắc thể của thai sống là bình thường và loại trừ những dị tật. Trường hợp nào bộ nhiễm sắc thể của thai trứng bán phần là bình thường ?

Trả lời:

Trong trường hợp thai trứng bán phần với bộ nhiễm sắc thể hình khảm 69XXX/46XX thai có thể sống đến đủ tháng