Phân loại progesteron

Progestogens , còn gọi là progestagens hoặc gestagens , là một loại hocmon steroid gắn kết và hoạt hóa thụ thể progesterone (PR).  Progesterone là progestogen lớn và quan trọng nhất trong cơ thể, trong khi progestin là tổng hợp progestogen.

Nó là một trong 3 loại hormon giới tính gồm có : estrogen (vd: estradiol) và androgens/anabolic steroids (vd: testosterone)

Các thuật ngữ progesterone , progestogen , và progestin được sử dụng nhầm lẫn lẫn nhau trong các tài liệu khoa học và trong các bối cảnh lâm sàng.Trong khi progestins là cấu trúc tương tự của progesterone, chúng không phải là các chức năng tương tự và khác với progesterone trong tính chất của chúng.

Chất progestogen quan trọng nhất trong cơ thể là progesterone (P4). Progestogen nội sinh khác bao gồm 16α-hydroxyprogesterone , 17α-hydroxyprogesterone , 20α-dihydroprogesterone , 5α-dihydroprogesterone , 11-deoxycorticosterone , và 5α-dihydrodeoxycorticosterone .

Danh sách đầy đủ các proges

Progestins là progestogens tổng hợp , có tác dụng tương tự progesterone Ví dụ như  17α-hydroxyprogesterone dẫn xuất của medroxyprogesterone acetate hay 19-nortestosterone dẫn xuất của  norethisterone (norethindrone)

Progestogen tự nhiên và tổng hợp: progestogen chia thành 2 nhóm, nhóm ngoại sinh (progestin) và nhóm nội sinh (progesteron).

Danh sách các dẫn xuất progesterone