Các xét nghiệm làm khi nhập viện mang thai

 • Tổng phân tích tế bào máu  (Hồng cầu , bạch cầu , tiểu cầu)
 • Hóa sinh máu (Chức năng thận Ure creatinin , Chức năng gan GOT GPT , Mỡ máu cholesteron HDL, LDL ..)
 • Điện giải đồ(nên làm trong trường hợp nôn ói hoặc ỉa chảy sốt mất nước …)
 • TQ , TCK + fibrinogen (nếu mổ)
 • Nhóm máu
 • Glucose máu lúc đói / bất kỳ
 • VDRL
 • HBsAg là người lành mang bệnh đã có kháng thể , HbeAg là đang giai đoạn hoạt động
 • HIVma
 • Rubella (chỉ làm trong 3 tháng đầu)
 • Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số
 • ECG
 • Siêu âm
 • CTG
 • Điện di hemoglobin, ferritin làm khi có thiếu máu, có thể làm thêm phết tế bào máu ngoại vi