Bài giảng sản khoa Đại học Y Dược TPHCM

Phần sản khoa

Buồng trứng , trứng , phôi

Sinh lý buồng trứng

Chuyển dạ

Khung chậu về phương diện sản khoa

Ngôi, thế, kiểu thế

Sinh lý chuyển dạ

Nguyên lý xây dựng sản đồ

Cơ chế sanh ngôi chỏm Đỡ sanh thường ngôi chỏm

Phá ối

Oxytocics trong sản khoa

Monitoring căn bản trong thực hành sản khoa

Giảm đau trong chuyển dạ

Nguyên lý của hồi sức sơ sinh

Sinh lý giai đoạn 3 của chuyển dạ

Dự phòng băng huyết sau sanh

Phần phụ khoa

1. Viêm âm đạo và pap test

Khuẩn hệ âm đạo bình thường

Lộ tuyến CTC và chuyển sản

Từ chuyển sản đến dị sản cổ tử cung.

Phết mỏng tế bào cổ tử cung tầm soát ung thư cổ tử cung Hệ thống phân loại Bethesda 2001

5. Xuất huyết tử cung bất thường

Xuất huyết tử cung chức năng (DUB)

Xuất huyết tử cung bất thường (AUB) tuối sinh sản

Xuất huyết tử cung bất thường (AUB) ác tính

6. Khối u buồng trứng

Lạc mội mạc tử cung